luni, 13 aprilie 2009

Réservations naturelles


Sur le territoire de la commune d’Arieşeni il y a quelques réservations naturelles:
Cheile Gîrdişoarei- gorges
Cascada Vîrciorogu- cascade
Gheţarul de la Vîrtop-grotte en calcaire ( pas un glacier)
Avenul din Hoanca Urzicarului- avène
Coiba Mare- grotte en calcaire
Coiba Mica-grotte en calcaire
Peştera Gura Apei- grotte en calcaire
Huda Orbului-grotte en calcaire
Peştera Hodobana-grotte en calcaire
Izbucul Tăuzului-jet d’eau

Rezervaţii naturale
Pe teritoriul comunei există cîteva rezervaţii naturale:
Cheile Gîrdişoarei
Cascada Vîrciorogu
Gheţarul de la Vîrtop
Avenul din Hoanca Urzicarului
Coiba Mare
Coiba Mica
Peştera Gura Apei
Huda Orbului
Peştera Hodobana

Sous la neige


Environ 5 mois de neige.

Sub zăpadă

La Arieşeni zăpada rămîne aproximativ 5 luni.Les villages


Les villages les plus proches du centre de la commune sont: Ştei, Arieşeni, Avrămeşti et Pănteşti. Par sa situation sur le DN 75, au centre du Massif de Bihor, dans une zone où il y a un important potentiel touristique, la commune a d’ importantes perspectives de développement, grace au tourisme. Les objectifs touristiques, par leur variété et leur importance expliquent l’interêt pour le tourisme d’été, ainsi que pour le tourisme d’hiver. La couche de neige tient plus de 5 mois par an, et elle a une épaisseur de 50-60 cm en moyenne.

Satele cele mai aproape de centrul comunei sînt: Ştei, Arieşeni, Avrămeşti şi Pănteşti. Prin situarea sa pe drumul naţional DN 75, în centrul Masivului Bihor, într-o zonă unde există un important potenţial turistic, comuna are perspective importante de dezvoltare a acestui domeniu. Obiectivele turistice, prin varietatea şi importanţa lor explică interesul pentru turismul de vară ca şi pentru cel de iarnă. Stratul de zăpadă ţine mai mult de 5 luni pe an şi are o grosime de 50-60 cm.


duminică, 12 aprilie 2009

Motzi et...moatze


Actuellement, Arieşeni a une population de 1909 habitants, et 18 petits villages et hameaux:
Actualmente, Arieşeni are o populaţie de 1909 locuitori, şi 18 sate şi cătune:
Arieşeni
Avrămeşti
Bubeşti
Casa de Piatră
Cobleş
Dealu Bajului
Faţa Cristesei
Faţa Lăpuşului
Galbena
Hodobana
Izlaz
Pănteşti
Pătrăhăiţeşti
Poiniţa
Raviceşti
Sturu
Ştei-Arieşeni
Vanvuceşti

On y habite


Arieşeni

C’est une commune du départment d’Alba et se trouve au Nord-Est, juste à la limite du départment de Bihor, sur la route DN 75, aux sources de la rivière de l’Arieş.
La commune a une superficie de 3322 ha.
Elle se trouve à une distance de 40 km de la plus proche ville: Cîmpeni, le départment d’Alba et Ştei, départment de Bihor et à une distance aproximativement égale des grandes villes de la Transylvanie: Cluj Napoca, Alba Iulia, Oradea: 130km.
Aici locuim
Arieşeni este o comună a judeţului Alba şi se găseşte în partea de nord-vest, chiar la graniţa dintre Alba şi Bihor, pe drumul DN 75, la izvoarele rîului Arieş.
Comuna are o suprafaţă de 3322 ha.
Ea se găseşte la o distanţă de 40 km de cel mai apropiat oraş: Cîmpeni, în judeţul Alba şi Ştei în judeţul Bihor şi la o distanţă aproximativ egală de marile oraşe ale Transilvaniei: Alba Iulia, Cluj-Napoca, Oradea: 130 km.

Le Dimanche des Fleurs- De Florii


  1. Printemps
    Au Dimanche des Fleurs la montagne n’est pas encore tellement fleurie. Cependant, le crocus est en vogue.
    Primăvara

    De Florii, muntele nu este încă atît de înflorit. Totuşi, brînduşele sînt în vogă.